header banner
Default

Derfor skal du være forsigtig, når du investerer, da det kan blive den næste succes for Bitcoin


De fleste kan blive enige om, at potentialet i blockchain-teknologi er stort. Men det er svært at forudsige, hvad der bliver den vindende teknologi.

Siden sommeren 2013 er værdien af bitcoin steget med omkring 15.000 procent, og kryptovalutaen har i løbet af de seneste par år skabt både millionærer og milliardærer.

I løbet af den seneste uge alene er værdien af bitcoin steget fra 12.000 til over 16.000 dollar, og ifølge Saxo Banks forudsigelser for 2018 krydser værdien af bitcoin 60.000 dollar i løbet af næste år, før kurven knækker.

De svimlende kursstigninger – og for nogle gevinster – har fået både amatør- og fuldtidsinvestorer til at spekulere i, hvordan man ellers kan investere i kryptovaluta og blockchain-teknologi.

Ifølge serieiværksætteren og investoren Lars Tvede findes der omkring 1340 forskellige kryptovalutaer i verden i dag, og deres samlede handelsværdi er nået op på godt 3000 milliarder kroner, hvilket svarer til godt tre gange det danske statsbudget.

Kursstigningerne skyldes i høj grad spekulation. Og finansfolk fra både J.P. Morgen og fra Goldman Sachs har tidligere advaret folk mod at kaste sig ud i investeringer i kryptovalutaer.

En blockchain kan forstås som en en database, der er fordelt over mange 'blokke' og ikke ligger ét sted. En blockchain er en liste af 'blokke', der er forbundet og krypteret. Hver blok indeholder typisk en krypteret henvisning til den foregående blok. Man skal derfor bruge alle 'blokke' for at forstå dataen. Skal man hacke en blockchain, skal man derfor have fat i alle 'blokke'. En blockchain anses derfor som meget sikker.

- Definitionen på spekulativ adfærd er investeringer fra folk, der investerer i noget, de ikke ved, hvad er, for at få en hurtigt finansiel gevinst. Der er meget få mennesker, der forstår, hvad det (blockchain og kryptovaluta, red.) handler om. Dét kan man bruge som en slags sundfornuft-filter. Man forstår måske, hvad Danske Bank, Novo Nordisk og Carlsberg laver, men forstår man egentlig også, hvad bitcoin er? Og kan man skelne mellem bitcoin og ethereum, siger investeringsdirektør i Saxo Bank Privat Theis Knutsen.

Bitcoins nærmeste ’konkurrent’

VIDEO: WILL THE BITCOIN ETFS GET REJECTED?!!
Young And Investing

Ethereum er ofte den første, der nævnes som et alternativ til bitcoin.

Det er også tilfældet for Lasse Birk Olesens vedkommende.

Han er medstifter af virksomheden Coinify, der er en af verdens førende virksomheder, når det gælder formidling af nethandler med digital valuta og den bagvedliggende blockchain-teknologi. En slags børs for kryptovalutaer.

- Hvis jeg kun skulle følge to valutaer, ville det være bitcoin og så ethereum. Det er klart den største og den, som flest kender (udover bitcoin, red.). Lige nu er det der, der er den største sikkerhed i transaktioner og den største sikkerhed i forhold til ikke at blive hacket, siger han.

Bitcoin fungerer som en valuta, mens ethereum er det man kalder en krypteret applikationsstreng.

- Det (ethereum, red.) er ikke en applikation i sig selv, men et styresystem, ligesom Windows og Mac er det. Ethereum åbner helt op for, hvad man kan bruge blockchain til. Jeg ser blockchain som en verdenscomputer, som alle har adgang til, og her er ethereum noget, man kan køre alle apps igennem. Man kan køre kontrakter igennem ethereum, og man kan køre decentraliseret computering, hvor man lejer computerkraft gennem andre virksomheder. Hver gang nogen laver noget nyt og bygger oven på ethereum, gør det også alt det, der allerede eksisterer, mere attraktivt, siger Lasse Birk Olesen.

Ny beslutningsmekanisme

VIDEO: "You Only Have 3 Months Left To SEIZE This Opportunity" Mark Yusko 2024 Bitcoin ETF Prediction
Jamie Tree

Et andet bud på blockchain-teknologi er, ifølge Lasse Birk Olesen, Tezos, der forventes at blive lanceret i løbet af 2018.

- De introducerer som noget nyt en beslutningsmekanisme for, hvordan man skal opgradere det. Når man skal vedtage en opgradering i bitcoin og ethereum, så skal næsten alle dem, som er med til at bidrage til netværket og verificere transaktioner, være enige i det. Men dét, der ofte sker, er, at folk ikke er enige. Og så splitter man valutaen op i to, og når det sker, er det noget rod, og det skaber forvirring. Det er sket både for bitcoin og ethereum. Men det har tezos et bud på, hvordan man løser. Der er en mekanisme, hvor folk stemmer om, hvad der skal gøres, og så bestemmer flertallet, hvilken retning man skal gå, siger Lasse Birk Olesen.

’De fleste er noget bras’

VIDEO: #Bitcoin is a 'Legitimate Asset' and Spot ETFs Will Help it Outperform in 2024
Natalie Brunell

Opsplitningen af bitcoin skete tilbage i august i år. Efter flere års uenighed i bitcoin-miljøet blev kryptovalutaen opdelt i to. Udbryderen hedder bitcoin cash.

- Den er trods alt den nu tredje største målt på samlet markedsværdi. Den har introduceret nogle skallerings-featers, der gør, at den kan håndtere flere transaktioner, end bitcoin kan. Men om den er interessant, afhænger også lidt af, hvad der sker med bitcoin, lyder vurderingen fra Lasse Birk Olesen.

Selvom der er over tusind kryptovalutaer, mener han, at der stadig mangler gode alternativer.

- De fleste af dem er noget bras. Tager man ripple – som er tænkt til, at banker kan lave internationale overførsler til hinanden – har de udstedt en valuta, der hedder XRP, men jeg er ikke så vild med den. Primært fordi det lyder, som om den er meget centraliseret. Det styres fra en håndfuld servere, der, så vidt jeg ved, står i en kælder et sted i Californien. Og blandt alle de her valutaer, der er en meget stor del, der stadig ligger hos det firma, der laver ripple. Så de har meget magt og kan pludselig dumpe prisen, siger han.

Kan gå som med VHS-båndene

VIDEO: All-in på Bitcoin? Følg denne regel når du Investerer i Kryptovaluta
Kristian Bruus

Netop usikkerheden omkring blockchain-teknologi og kryptovalutaers fremtid er også noget, man fremhæver hos Saxo Bank.

- Det er den bagvedliggende blockchain-teknologi, der er mest interessant i et samfundsmæssigt perspektiv. Du kan ikke med sikkerhed sige, om bitcoin i et eller andet omgang bliver gjort ulovligt næste år, eller om der kommer et konkurrerende alternativ, som udstedes af en centralbank, og som bliver bedre eller billigere at navigere i, siger Theis Knutsen.

Han mener, at det på sigt godt kan gå bitcoin og ethereum, som det gik med VHS-båndene.

- Der er et ordsprog, der hedder, at ’den første mand gennem døren bliver skudt’. Det er meget svært at gennemskue, hvad der bliver den vindende teknologi. Det betyder ikke, at man ikke skal være eksponeret over for en eller flere vindere, men at man skal være forsigtig med at investere for meget eller med at lægge alle sine æg en i én kurv, siger han.

Sources


Article information

Author: Cory Richard

Last Updated: 1704417842

Views: 2078

Rating: 4.6 / 5 (89 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cory Richard

Birthday: 1983-11-10

Address: PSC 5937, Box 9015, APO AP 17037

Phone: +4464750189431922

Job: Mechanic

Hobby: Fishing, Cooking, Meditation, Role-Playing Games, Bird Watching, Chocolate Making, Tea Brewing

Introduction: My name is Cory Richard, I am a esteemed, persistent, fearless, accomplished, resolute, dedicated, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.