header banner
Default

XRP Grafikleri Korkunç Bir "Ölüm Kesişimi" Gösteriyor: Ne Anlama Geliyor?


Table of Contents

  Kripto para piyasası doğası gereği oldukça hareketli ve değişken bir yapıya sahip. XRP token da belirli bir stabilite ile ön plana çıksa da bu hareketlerden sert bir şekilde etkilenebiliyor. Yapılan son analizler, trader’ların ve yatırımcıları oldukça ilgilendiren bir “ölüm kesişiminin” ortaya çıktığını gösteriyor.

  Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere “Ölüm kesişmesi”, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın (tipik olarak 50 günlük hareketli ortalama) uzun vadeli muadilinin (genellikle 200 günlük hareketli ortalama) altından geçmesiyle ortaya çıkan teknik bir göstergedir. Bu olgu genellikle potansiyel düşüş trendlerine işaret eden bir düşüş işareti olarak kabul edilir. Sağlanan XRP grafiğinden de görülebileceği üzere, bu önemli an 2023’te bu türden ilk olayı işaret ederek kendini göstermiştir.

  HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

  XRP analiz

  Ancak tüm göstergelerde olduğu gibi konuya belirli bir bağlamdan bakmak oldukça önemli. Ölüm kesişiminin sıklıkla göz ardı edilen bir yönü, özellikle likiditenin zayıf olduğu durumlarda güvenilirliğidir.

  HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

  Zayıf likidite, daha az piyasa katılımcısı ve daha az işlem hacmi anlamına gelir. Bu koşullar altında, küçük alım satımlar bile fiyatı önemli ölçüde değiştirebilir ve bu da ölüm kesişimini bir düşüş sinyali olarak daha az güvenilir hale getirebilir. XRP söz konusu olduğunda, mevcut grafikte işlem hacminin azaldığı dönemler görülüyor ve bu da likiditenin zayıf olabileceğini gösteriyor.

  Daha da önemlisi, ölüm kesişimi gibi teknik formasyonlar değerli bilgiler sağlarken, bunları daha geniş görünümle bir arada incelemek gerekiyor.  XRP için bu bağlam, Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal çatışmanın hakimiyeti altındadır. Bu davanın sonucu XRP’nin düzenleyici statüsü, benimsenmesi ve nihayetinde fiyatı üzerinde muazzam etkilere sahip olabilir. Bu olayın büyüklüğü göz önüne alındığında, teknik sinyalleri önemli ölçüde gölgede bırakması muhtemeldir.

  HABER AŞAĞIDA DEVAM EDİYOR

  Sources


  Article information

  Author: Robert Reeves

  Last Updated: 1704459603

  Views: 1298

  Rating: 4.5 / 5 (95 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Robert Reeves

  Birthday: 1974-12-20

  Address: 5566 Cole Gateway Apt. 367, North Ebonyland, WV 99822

  Phone: +4851089230709711

  Job: Librarian

  Hobby: Hiking, Raspberry Pi, Cooking, Horseback Riding, Bowling, DIY Electronics, Amateur Radio

  Introduction: My name is Robert Reeves, I am a vivid, unreserved, audacious, skilled, vibrant, strong-willed, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.