header banner
Default

Ülkelerin Bitcoin Benimseme Sıralaması: Türkiye Hangi Sırada?


Table of Contents

  Güncelleme:

  Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto para birimlerinin popülaritesi ve benimsenmesi günden güne artmaya devam ediyor ve bazı ülkeler öne çıkıyor.

  Bu noktada ise Chainalysis bir rapor hazırladı.

  Hangi ülkelerin kripto paranın tabandan benimsenmesinde dünyada lider olduğunu ölçmek için hazırlanan “Chainalytic Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nin” dördüncü yıllık raporunu yayınlayan Chainalysis, ilk 20 ülkeyi ele aldıklarını söyledi.

  Buna göre kripto paraların benimsenmesinin en yüksek olduğu ilk 20 ülke açıklandı.

  “Dördüncü yıllık Chainalytic Küresel Kripto Benimseme Endeksi’ni açıklamaktan heyecan duyuyoruz.

  Endeksin amacı basit: Hangi ülkelerin kripto paranın tabandan benimsenmesinde dünyada lider olduğunu ölçme. Bunun için de zincir üstü verileri ve gerçek dünya verilerini birleştiriyoruz.

  Küresel Kripto Benimseme Endeksi beş alt endeksten oluşuyor. Bu alt endekslerin her biri, ülkelerin farklı türde kripto para birimi hizmetlerinin kullanımına dayanıyor.

  Her bir alt endekste yeterli veriye sahip olduğumuz 154 ülkenin tamamını sıralıyoruz, sıralamaları nüfus büyüklüğü ve satın alma gücü gibi özelliklere göre ağırlıklandırıyoruz.”

  Chainalysis’in hazırladığı tabloda ilk sırada Hindistan yer alırken ikinci sırada Nijerya olduğu görüldü.

  Üçüncü sırada Vietnam, dördüncü sırada ABD ve beşinci sırada ise Ukrayna yer aldı.

  İlk 20 ülke arasına giren Türkiye ise 12.sırada yer aldı.

  Chainalysis son olarak raporunda 2020 üçüncü çeyreği ile 2023’ün üçüncü çeyreğini kıyasladığında dünya çapında kripto benimsenmesinin azaldığını yazdı.

  *Yatırım tavsiyesi değildir.

  Özel haberler, analizler ve on-chain verileri için Telegram grubumuzu, Twitter hesabımızı ve Youtube kanalımızı hemen takip edin! Ayrıca Android ve IOS Uygulamalarımızı indirerek canlı fiyat takibine hemen başlayın!

  Sources


  Article information

  Author: Mary Johnson

  Last Updated: 1704289803

  Views: 1552

  Rating: 3.6 / 5 (91 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mary Johnson

  Birthday: 1989-09-19

  Address: 926 Long Field Apt. 311, Lake Williammouth, UT 27881

  Phone: +3791186610487078

  Job: Forester

  Hobby: Puzzle Solving, Rock Climbing, Lock Picking, Beekeeping, Motorcycling, Cross-Stitching, Aquarium Keeping

  Introduction: My name is Mary Johnson, I am a proficient, dazzling, risk-taking, intrepid, skilled, spirited, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.