header banner
Default

Bekijk de reden waarom de Securities and Exchange Commission $770 miljoen van Ripple eist! | Bitcoinmagazine nl


John Deaton, een crypto-advocaat, heeft op social media platform X uitgebreid besproken hoe de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) een boete van $770 miljoen eist van Ripple wegens het overtreden van verschillende wetten omtrent crypto.

Deze eis komt voort uit het feit dat de SEC meerdere juridische gevechten tegen Ripple heeft verloren. Deaton legde uit dat de toezichthouder zich in een verlegen positie bevindt en zich genoodzaakt voelt om deze substantiële boete op te leggen.

Afgelopen week liet de SEC de aanklachten vallen tegen Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, en mede-oprichter Chris Larsen. Deaton benadrukt dat het proces van de boetefase als een tweede zaak gezien moet worden, wat inhoudt dat er meer getuigenverhoren, informatieverzoeken, en analyses van documenten, e-mails, bankafschriften, contracten en transacties zullen plaatsvinden. Het kan zomaar zijn dat dit proces een heel jaar in beslag kan nemen voordat er überhaupt een beroep wordt ingediend.

Lagere boete voor Ripple in het vooruitzicht?

VIDEO: John Deaton on What Happens Next in SEC vs Ripple XRP Case, Coinbase vs SEC, Elizabeth Warren Crypto
Thinking Crypto

Deaton haalde het voorbeeld aan van LBRY, een blockchain-gebaseerd bestandsuitwisselings- en betalingsnetwerk, waar de SEC oorspronkelijk $23 miljoen van eiste. Na acht maanden van aanvullende rechtszaken werd uiteindelijk een boete van $130.000 opgelegd.

Deaton gelooft dat het resultaat van de SEC-rechtszaak tegen Coinbase invloed zal hebben op het uiteindelijke bedrag dat Ripple aan de toezichthouder moet betalen. Als Coinbase zijn verzoek tot afwijzing van de SEC-rechtszaak wint, zou dit de SEC kunnen dwingen om zijn anti-crypto agenda aan te passen en mogelijk tot een schikking met Ripple te komen. Bij verlies van Coinbase verwacht Deaton echter geen schikking.

De mondelinge behandeling van de motie van Coinbase staat gepland voor 17 januari 2024, met een verwachte uitspraak 60-120 dagen later. Tot die tijd verwacht hij dat Ripple tientallen miljoenen dollars aan juridische kosten zal uitgeven in een poging om de boete van $770 miljoen aanzienlijk te verminderen.

Sources


Article information

Author: Kristopher Miller

Last Updated: 1703110203

Views: 555

Rating: 4.9 / 5 (48 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kristopher Miller

Birthday: 1988-08-22

Address: Unit 9797 Box 3765, DPO AE 80276

Phone: +4195412062300717

Job: Computer Programmer

Hobby: Meditation, Skateboarding, Fencing, Lock Picking, Traveling, Backpacking, Bird Watching

Introduction: My name is Kristopher Miller, I am a capable, tenacious, Open, variegated, spirited, expert, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.